Obchodní podmínky

Provozovatel: ing. Jiří Bartoš, IČO: 76476626, sídlo společnosti: Habrovany 318, 68301

Obecná ustanovení
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Insecto.cz se sídlem Habrovany 318, 68301, IČO 76476626 (dále jen “prodávající”) uzavřené prostřednictvím systému elektronického shopu www.insecto.cz (dále jen “eshop”).
 • VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím eshopu mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.
 • Kupujícím se rozumí v eshopu zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.
 • Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.
Objednávka
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.
 • Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.
 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v eshopu. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a prodejcem
 • Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.
 • Pokud jste zvolil-a platbu převodem na účet, proveďte platbu na příslušný bankovní účet, jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. O přijetí platby budete informováni. Doklad Vám bude zaslán současně se zbožím.
Storno objednávky
 • Storno objednávky ze strany kupujícího
  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  * V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
  * Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
Cenové podmínky
 • Uvedené ceny zboží jsou včetně DPH (zvýšená sazba).
 • Ceny dopravného včetně DPH jsou v objednávce souhrnně uvedeny v položce “Doprava”.
Doprava – balík do ruky
 • Cena dopravného Českou poštou pro balík do ruky vychází ze sazebníku České pošty. Pro zásilky, jejichž součástí je živý hmyz využíváme navíc expresní variantu balíku do ruky EMS.
 • Dopravné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.
Podmínky a možnost platby za zboží
 • Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti insecto.cz
 • Uhrazením dobírky při převzetí zboží.
 • Platební bránou Comgate
 • Platební bránou PayPal
 • Pokud nebude cena za dodané zboží uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

Dodací podmínky

 • Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem.
 • Zboží je dodáváno prostřednictvím zásilkové služby na doručovací adresu zákazníka
 • Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
 • Zboží dodáváme na území České republiky, dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za dopravné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Pokud teplota v místě expedice vystoupá nad 30°C nebo klesne na 0°C, vyhrazujeme si právo zaslat živý hmyz v náhradním (nejbližším možném) termínu. Kupující má v tomto případě právo stornovat objednávku.
Záruční podmínky a reklamace
 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Insecto.cz a jehož reklamace byla uplatněna řádným způsobem v souladu s reklamačním řádem.
 • U živých zvířat a hmyzu se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých jedinců v požadovaném množství. Záruční doba platí 24 hodin od doručení zásilky. Zjistíte-li při vybalení úhyn nebo jiný neodpovídající stav, neprodleně nás informujte telefonicky nebo e-mailem. Pro úspěšnou reklamaci je nutno pořídit fotodokumentaci.
 • Ke každému zboží je kupujícímu zaslána faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zda se jedná o zboží, které bylo objednáno (pokud se jedná o zboží, které nebylo objednané, dodávku nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné je vyměnit) a zda je dodávka v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu na obalech. V tomto případě dodavatel neručí za obsah dodávky a případná reklamace nebude uznána. Věc je nutné řešit s přepravcem.
 • Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah dodávky nesmí být mechanicky poškozen.
 • Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na adrese prodávajícího
 • Reklamace bude vyřízena do 14 dnů od uplatnění.

Odpovědnost za vady na stránkách prodejce

 • Prodejce upozorňuje, že informace uvedené na www.insecto.cz  mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.
 • Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jeho nebo odkazovaných webových stránek.

Eshop >>

Přejít nahoru