Bez hmyzu to nepůjde!

>> Hmyz je nepostradatelné pojivo všech půdních, pozemských i vodních ekosystémů. Za posledních 30 let klesla jeho populace o 80%. Vymírání hmyzu pokračuje rychlostí 2% ročně.

Hmyz obývá planetu několik set milionů let, za tu dobu si vyvinul tak neuvěřitelnou rozmanitost druhů a schopnost přežití, že si o tom my savci můžeme nechat jen zdát.

Je tedy až nepředstavitelné, jak smrtelně jedovatou pouští se naše krajina musela stát, že zde pro hmyz už není místo. Vymírání hmyzu pokračuje neuvěřitelným tempem, co nezvládne jedovatá chemie nasáklá od zemědělské půdy a vodních zdrojů dokonají světelné znečištění a příliš rychlá změna klimatu.

Časopis Myslivost: “Trend vymírání hmyzu je jednoznačný”

Šokující je, že hmyz nemizí jen v intenzivně obdělávané krajině, ale stejný pokles zaznamenáváme i v přírodních rezervacích

Vymírání hmyzu - insekticidy

Vymírání hmyzu

Stavy hmyzu jsou na minimu a dále vymírá rychlostí 2% ročně, i úplný ignorant musí pochopit, k jaké ekologické katastrofě se tu potichu a přitom velmi rychle schyluje. Hmyz je pojivo všech půdních, pozemských i vodních ekosystémů, když nebude hmyz, zkolabuje naprosto všechno. Zatímco hmyz je mrňavý a jeho nedostatku si sotva povšimnete, vymírání té části živočišné říše, která se hmyzem živí (ptáci, ryby, plazi, malí savci), je už pozorovatelné „pouhým okem“. Následují jejich predátoři. Bez miliard pilných opylovačů pak mizí rostlinné druhy i specializovanějsí druhy býložravců. Člověk je v tomhle padajícím dominu sice až někde na konci, ale je tam. Zmrzačený a nevyvážený ekosystém je náchylný na katastrofy všeho druhu. Jeden příklad za všechny – stačil souběh jen několika málo faktorů příznivých pro populační explozi kůrovců (nepřítomnost ptáků v lese byl jeden z nich) a ze smrkových a borových lesů po celé republice nezbylo téměř nic.

Evropská ignorace

Správný kurs snad zavětřila konečně už i Evropská unie, ale bohužel otáčí kormidlem velmi pomalu. Částečné omezení pesticidů ohlášené někdy na rok “to už tu nebudem” je obvyklý politický výsměch vážnosti situace. Posuďte sami – Eu vydala v roce 2022 rohodnutí o omezení pesticidů na polovinu platné od roku 2030. Toto ustanovení je označováno za „průlomové“. Zní to naprosto k neuvěření – zaspat o dvacet let, důležité rozhodnutí odložit o dalších osm a ještě jsme schopní se u toho plácat po zádech…   

Světelné znečištění

Letos je do stavebního zákona nově včleněna i norma o omezení světelného znečištění. Že by ale někdo našel odvahu prosadit opravdu účinný nástroj pro obnovu noční oblohy, to se nestalo. Pouze kosmetické úpravy, radikální převrat, který nám navrátil noční oblohu a zvrátil vymírání nočního hmyzu, se samozřejmě nekoná.

Světelné znečištění - vybíjení nočního hmyzu
Vědci o působení nočního světla na hmyz

Noční osvětlení devastuje noční hmyz v mnoha ohledech. Působí nejen jako světelná past a ovlivňuje migrační dráhy, ale také přímo narušuje jeho přirozený životní cyklus, snižuje jeho životaschopnost a reprodukční aktivitu

Vymírání hmyzu

A co já s tím?

Pokud nejste starosta obce a neplánuje se u vás zrovna výměna veřejného osvětlení, pravděpodobně  toho se světelným znečištěním moc nezmůžete. Ale tak trochu se nad sebou zamyslet může určitě každý. Trvalé noční osvětlení vašeho bytu, domku, dvorku nebo zahrady prostě není cool. Pro noční hmyz rozhodně ne. Jedna obyčejná zahradní lampa totiž dokáže za rok „nasát“ a zabít (přímo/nepřímo) neuvěřitelné množství nočního hmyzu.

Projekt “Živá zahrada”

Co dalšího můžete (nejen pro hmyz) udělat s vaší zahradou, ale i třeba jen balkónen, vám poradí fantastický projekt „Živá Zahrada“

Principy živé zahrady: “Jak na to”

Smyslem projektu a soutěže Živá zahrada je přilákat zpět do blízkosti lidských obydlí volně žijící zvířata a těšit se z jejich přítomnosti.

Projekt živá zahrada

Biologický odpad (listí, zeleninové slupky atd.) přece nemusí skončit v popelnici, – postavte si malý kompost. Teplomilným živočichům uděláte radost skalkou nebo obyčejnou hromadou kamení. Pár špalků starého dřeva, větvičky a sláma nebo tlející tráva, tak to je už hotový hmyzí hotel. Kosu už dnes používá málokdo, ale i tak – sekačkou nemusí být několikrát za rok „vyvražděna“ celá zahrada. Některým částem můžeme ponechat status celoroční louky i při zachování estetiky (okolo plotu, patníků, stromů atd).

Zemědělství na drogách >>

Přejít nahoru